Profit Biuro Rachunkowe

firmy-ksiegowe.plkujawsko-pomorskieBydgoszczProfit Biuro Rachunkowe
Dane firmy
Bydgoszcz 85-016
ul. 3 Maja 20/4
Kujawsko-pomorskie
Opis

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej - wypełnienie druku CEIDG-1, rejestracja zdarzeń gospodarczych zgodnie z Rozporządzeniem o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, ewidencje VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie zeznań rocznych PIT. Prowadzenie innych ewidencji na zasadzie ryczałtu pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej - wypełnienie druku CEIDG-1, rejestracja ewidencji sprzedaży zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, ewidencje VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie zeznań rocznych PIT . Prowadzenie pełnej księgowości – ksiąg handlowych pomoc w rejestracji spółek, wypełnianie druków: KRS-W3, KRS-WA, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-WH, KRS-ZN i innych, opracowanie zasad polityki rachunkowości, opracowanie zakładowego planu kont, rejestracja zdarzeń gospodarczych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, rozliczanie podatku VAT, sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz planów amortyzacji, sporządzanie zeznań rocznych na podstawie ksiąg handlowych, zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej a także cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg potrzeb, księgi handlowe dla działów specjalnych produkcji rolnej. Zakres usług dla stowarzyszeń i fundacji Pomoc w rejestracji towarzyszeń i fundacji, wypełnianie druków: KRS-W3, KRS-WA, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-WH, KRS-ZN i innych, opracowanie zasad polityki rachunkowości, opracowanie zakładowego planu kont, rejestracja zdarzeń gospodarczych w ewidencjach zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz plany amortyzacji, sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych z ksiąg, zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej a także cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg potrzeb. Kadry i płace przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z: nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz z umowami cywilnoprawnymi (umowy zlecenia i umowy o dzieło), zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracownika, sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA, ZIUA oraz ZCNA, prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej dla każdego pracownika, naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych, naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT-40, PIT-4R), sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i okresie zatrudnienia, prowadzenie korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wnioski PFRON przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P) przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G) refundacja składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A) kredyt leasing 9LINK) Inne usługi reprezentowanie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS, pomoc podczas wszelkich kontroli, wsparcie w zarejestrowaniu i likwidacji działalności gospodarczych, optymalizacja obciążeń w firmie, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy, wyprowadzanie zaległości księgowych powstałych przed zawarciem umowy, wsparcie w rozpoczęciu procesu windykacji należności, przygotowanie biznes planów, przygotowanie wniosków VZM (zwrot VAT za materiały budowlane), pozyskiwanie finansowania dla osób fizycznych – pożyczki, kredyty hipoteczne i leasing opracowanie wniosków kredytowych, rozliczanie osób fizycznych pracujących w kraju i zagranicą naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych, prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT - rejestr zakupu i sprzedaży), sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, reprezentowanie przed organami administracji państwowej.

Kontakt

* Wysyłając formularz akceptujesz regulamin
Wyślij
Mapa

Opinie 0
Brak opinii o placówce. Bądź pierwszym opiniującym.
Dodaj opinie
Polecany firmy
88-100 Inowrocław
Poznańska 6A/23

86-260 Unisław
Chełmińska 63

87-700 Aleksandrów Kujawski
Spółdzielcza 17B lok.32

87-400 Golub-Dobrzyń
Nowogród

88-300 Mogilno
ul. 900-lecia 14 A