Co to jest księgowość?

firmy-ksiegowe.plartykulyCo to jest księgowość?
Z zagadnieniem księgowości spotkał się każdy z nas. Nawet jeśli nie mieliśmy okazji bezpośrednio zetknąć się z działem zajmującym się tego rodzaju działalnością, to na pewno jesteśmy w stanie określić mniej więcej obszar znaczeniowy pojęcia księgowości. Jednakże brak sprecyzowanej wiedzy sprawia, że osoby zawodowo nie zajmujące się księgowością mylą ją z rachunkowością, sprawozdawczością bądź kalkulacją. Początkujący przedsiębiorca powinien chociażby odrobinę poznać definicję i podstawy księgowości, zwłaszcza gdy zamierza samodzielnie jedną z form księgowości uproszczonej. Czym właściwie jest księgowość? Jakie zadania są jej przypisywane? Nie trać okazji i już teraz poznaj zakres i podstawowe zagadnienia związane z księgowością.

Podstawy księgowości

Zanim dowiemy się, jak zgłębić tajniki księgowości należy określić jej definicję. Otóż okazuje się, że księgowość to nic innego jak forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym. Obok nich wskazać należy sprawozdawczość, jaka pozwala określić kondycję finansową firmy a także kalkulację, przy pomocy której obliczany jest koszt a więc również zysk z produkcji i sprzedaży towaru albo usługi. Wszystkie te zagadnienie składają się na pojęcie rachunkowości.

Znajomość głównych pojęć księgowych jest niezbędna, zwłaszcza gdy zamierzamy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Już w trakcie rejestrowania firmy w CEIDG musimy bowiem określić, jaką formę opłacania podatku wybieramy oraz w jaki sposób będziemy prowadzić dokumentację rachunkową. Problem polega jednak na tym, że osobie dotychczas zupełnie nie związanej z rachunkowością i księgowością trudno jest przedrzeć się przez całą masę przepisów prawnych. W takiej sytuacji możemy zlecić prowadzenie księgowości biurowi rachunkowemu bądź starać się samodzielnie zmierzyć z tą tylko na pozór trudną materią. W jaki sposób możemy poznać księgowość od podstaw. Na pewno pomocne są tutaj różnego rodzaju kursy poświęcone zagadnieniom księgowości i prowadzeniu księgowości uproszczonej. Obok tego na rynku czytelniczym znaleźć można dużą ilość poradników i podręczników w różny sposób zgłębiających zagadnienia księgowości.

Zadania działu księgowego

Formy księgowości mogą być bardzo różne. Uzależnione jest to od wielkości przedsiębiorstwa, branży w jakiej działa czy też miejsca jej prowadzenia. Przepisy prawa nie na wszystkich przedsiębiorców nakładają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, a nawet kiedy zdecydujemy się na prowadzenie księgowości uproszczonej to okaże się, że nie jest ona jednolita i w równym stopniu dostępna wszystkim. Z tego względu zadania księgowej, z której usług postanowiliśmy skorzystać są bardzo różne, bo odmienne są nakładane na przedsiębiorców przez państwo obowiązki. Oprócz tego udając się do biura księgowego możemy zlecić mu stworzenie sprawozdań, analiz finansowych albo po prostu obsługę kadr i płac. Poza tym z usług księgowego możemy skorzystać również w zakresie doradztwa związanego z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą bądź wówczas, gdy chcemy skorzystać z ulgi podatkowej, a nie mamy pojęcia w jaki sposób możemy tego dokonać