GEODETA & KSIĘGOWA Sp. z o.o.

firmy-ksiegowe.plkujawsko-pomorskieGolub-DobrzyńGEODETA & KSIĘGOWA Sp. z o.o.
Dane firmy
Golub-Dobrzyń 87-400
Nowogród
Kujawsko-pomorskie
Opis

Oferujemy: • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości , • opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości, • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, • prowadzenie ewidencji środków trwałych, • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, • wyprowadzanie zaległości, kontrola dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej oraz sporządzanie korekt, • obsługę księgowo-kadrową rolników, • audyt i kontrolę wewnętrzną, Prowadzenia spraw kadrowych: • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę,umowy zlecenia i o dzieło/, • kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS, • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych, • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS ( w formie elektronicznej ), • reprezentowanie klienta w ZUS, Oraz: • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników ( w formie elektronicznej ), • sporządzanie miesięcznych,kwartalnych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych, • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów, • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi, • świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych, • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu, • kontakty z urzędami państwowymi, • rozliczanie vat-u od materiałów budowlanych ( VZM1), i wiele więcej :-)

Kontakt

* Wysyłając formularz akceptujesz regulamin
Wyślij
Mapa

Opinie 0
Brak opinii o placówce. Bądź pierwszym opiniującym.
Dodaj opinie
Polecany firmy
85-016 Bydgoszcz
ul. 3 Maja 20/4

87-700 Aleksandrów Kujawski
Spółdzielcza 17B lok.32

88-300 Mogilno
ul. 900-lecia 14 A

85-870 Bydgoszcz
Ogrody 7 lok.25

85-544 Bydgoszcz
Średnia 93