Księgowość uproszczona

firmy-ksiegowe.plartykulyKsięgowość uproszczona

Przed początkującym przedsiębiorcom stoi wiele wyborów, których dokonanie może rzutować na przyszłość przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj nie tylko o konieczność skonstruowania odpowiedniego biznesplanu bądź wyboru rynku, na jakim chcemy na przykład świadczyć swoje usługi. Równie istotny jest wybór odpowiedniej formy prowadzenia księgowości. Na potrzeby mikro i małych przedsiębiorców zostały określone zasady uproszczonej księgowości. Dzięki niej możliwe jest wyliczanie należnego podatku bez wkładania w tę czynności ogromnego i zbędnego nakładu pracy. Istnieje kilka form uproszczonej księgowości, które początkujący przedsiębiorca może wybrać. Trzeba jednak już teraz zaznaczyć, że wybór ten nierzadko ograniczony jest branżą, w jakiej działa dana firma. Chcesz wiedzieć więcej na temat uproszczonej księgowości? Nie czekaj i już teraz przeczytaj poniższy artykuł.

Uproszczona księgowość

Zanim dowiemy się, jakie formy prowadzenia księgowości uproszczonej wyróżnia się dobrze jest przybliżyć, czym właściwie jest uproszczona rachunkowość. Jak już wspomniano jest to zespół przepisów dotyczących procedury gromadzenia danych finansowych przedsiębiorstw, które zmierzają do określania wysokości i rodzaju zobowiązań podatkowych wobec państwa. Mamy z nią do czniania w trakcie prowadzenia księgowości w małej firmie, wówczas gdy przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorstwo obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Wyróżnia się trzy główne formy księgowości uproszczonej.

Pierwszą z nich jest karta podatkowa. Skorzystać mogą z niej wyłącznie ściśle określone grupy podatników, spełniających określone kryteria, do jakich zaliczyć trzeba rodzaj prowadzonej działalności, miejsce jej wykonywania a także ilość zatrudnianych osób. W zależności od wymienionych zamiennych podatnik co miesiąc płaci stałą wysokość podatku.

Rozliczanie się w formie ryczałtu ewidencjonowanego polega natomiast na opłacaniu podatku obliczanego na podstawie na przychodu. Bez względu na to, jakie koszty będzie generowało wyprodukowanie danego dobra, jeżeli będzie ono przynosiło taki sam dochód, stawka podatku będzie jednakowa.

Ostatnim typem księgowości uproszczonej jest podatkowa książka przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca rozliczający się na tych zasadach posiada obowiązek prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów i oblicza podatek od kwoty uzyskanego dochodu, a nie jak ma to miejsce w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego przychodu.

Księgowość pełna a uproszczona

Jak już zostało to zaznaczone prowadzenie księgowości pełnej nie zawsze jest obowiązkowe. Jednak zwolennicy tego rodzaju rachunkowości wskazują na szereg zalet księgowości pełnej. Okazuje się, że dzięki gromadzonych w ten sposób danym dokonać można szeregu analiz, na podstawie których określane są wniosku pozytywnie wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Z drugiej strony pełna księgowość pochłania większą ilość czasu a także związana jest ze stworzeniem stanowiska pracy księgowego bądź zleceniu prowadzenia jej biurowi rachunkowemu.