Pełna księgowość

firmy-ksiegowe.plartykulyPełna księgowość

Samo zagadnienie księgowości laikowi, który nie jest w żaden sposób związany z branżą może przysporzyć wiele kłopotów. Co prawda pojęcie to jest bardziej lub mniej znane, jednak bardzo często próby określenia czym jest księgowość są wieloznaczne bądź mało precyzyjne. Mylnie jest ona utożsamiana z rachunkowością, której jest tylko jednym z trzech elementów składowych. Jeszcze większy problem pojawia się, gdy laik musi zetknąć się z różnego rodzaju zagadnieniami. Z taką sytuacją mamy do czynienia podczas rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej. Natłok przepisów i zasad, którymi rządzi się księgowość potrafi wywołać zawrót głowy. Jednym z głównych zagadnień, od jakich warto zacząć przygodę z tą na pozór tylko niezrozumiałą dziedziną jest podział na księgowość pełną i uproszczoną. To właśnie z tymi zagadnieniami spotkasz się przeglądając ofertę firm księgowych, z których usług chciałbyś skorzystać. Czym jest pełna księgowość? Czy muszę ją prowadzić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Co to jest pełna księgowość?

Obowiązek prowadzenia księgowości jest prawnie nałożony na każdego przedsiębiorcę. Jednak już na początku należy zaznaczyć, że nie zawsze księgowość posiada taki sam wymiar. Otóż mikro i mali przedsiębiorcy wcale nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Wystarczy, że będą oni gromadzili dane związane ze zdarzeniami gospodarczymi na przykład w postaci podatkowej książki przychodów i rozchodów i opłacali podatek obliczany w oparciu o zasady ogólne. Jednak ustawa o rachunkowości z 1994 r. nakłada obowiązek prowadzenia pełnej księgowości przez określone podmioty. Kiedy pełna księgowość jest wymagana? Przede wszystkim muszą prowadzić ją spółki handlowe, z wyłączeniem NBP i Skarbu Państwa. Poza tym mówi się również o limicie pełnej księgowości, który polega na tym, że obowiązek jej prowadzenia posiadają podmioty, które w poprzednim roku obrotowym przekroczyły równowartość w PLN 1200000 euro netto ze sprzedaży towarów, produktów bądź operacji finansowych. Na czym jednak polega pełna księgowość?

Księgowość pełna

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że prowadzenie pełnej księgowości jest dość kosztowne i wymaga nakładów finansowych, które przy księgowości uproszczonej można zminimalizować do zera. Dlaczego tak się dzieje? Pełna księgowość jest znaczenie bardziej sformalizowana i zaawansowana. Z drugiej jednak strony dane uzyskane na jej podstawie są bardzo przydatne w trakcie sporządzania sprawozdań i analiz, mających na celu określenie kondycji finansowej spółki. Obliczanie wysokości podatku, który musi zostać przekazany na rzecz Skarbu Państwa posiada tutaj niewielkie, a nawet marginalne znaczenie. Wskazać trzeba tutaj jedną z głównych zasad pełnej księgowości, które pozwalają na przypisanie jej określonej roli. Otóż pełna księgowość powinna przestrzegać zasady wiernego obrazu. Chodzi w niej o to, by księgi rachunkowe sporządzane były w ten sposób, by zapewniały jasne, rzetelne i prawdziwe przedstawienie sytuacji finansowej danej firmy.