Biuro Rachunkowe LAWI

firmy-ksiegowe.plmazowieckiePłońskBiuro Rachunkowe LAWI
Dane firmy
Płońsk 09-100
Grunwaldzka 31, CH Olimp 2 piętro
Mazowieckie
Opis

Księgi podatkowe Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są wszystkie spółki prawa handlowego, spółki komandytowe. Księgowość spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą określa Ustawa o Rachunkowości. W ramach podpisanej umowy o kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych oferujemy: prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o Rachunkowości na podstawie dostarczonych przez klienta dowodów księgowych, uzupełnionych o sporządzane przez biuro rachunkowe dowody wewnętrze, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac itp, prowadzenie ewidencji, tabeli amortyzacji posiadanych środków trwałych, obliczanie dochodu oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub/i osób fizycznych, rozliczanie rozrachunków, poprzez wprowadzanie raportów kasowych, wyciągów bankowych, sporządzanie niezbędnych ewidencji mających na celu rozliczanie transakcji unijnych, importu i eksportu, prowadzenie dodatkowych ewidencji dla potrzeb odwrotnego obciążenia, kontrola rozrachunków dla potrzeb „ulgi za złe długi”, prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, sporządzenie elementów sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sporządzenie zeznania rocznego, obsługa kadrowo-płacowa i ZUS pracowników i zleceniobiorców, sprawozdania statystyczne dla GUS, sprawozdania z zakresu ochrony środowiska, sporządzanie dokumentów do złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów obejmuje następujące czynności: sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-prawnym i rachunkowym, prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla potrzeb podatku VAT, VAT-UE, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, tabeli amortyzacji, sporządzanie, podpisywanie (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE, rozliczanie podatku dochodowego miesięczne lub kwartalne, sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o podatku dochodowym wg skali (PIT-36) lub podatku rozliczanego liniowo (PIT-36L), sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych, obsługa kadrowo-płacowa i ZUS pracowników i zleceniobiorców, pomoc w zgłoszeniach zmian w CEiDG. Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami poprowadzimy kontrolę Państwa rozrachunków, na podstawie otrzymanych dowodów zapłaty, wyciągów bankowych oraz oświadczeń. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH I KARTA PODATKOWA W ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności: prowadzenie ewidencji przychodów oraz kontrolę dokumentów pod względem formalno-prawnym i rachunkowym, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT – obejmuje rejestr sprzedaży i zakupów, sporządzanie, podpisywanie (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE, sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-28), pomoc w zgłoszeniach w CEIDG. KADRY, PŁACE, ZUS W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy następujące czynności: sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej ewidencji, sporządzenie umów zlecenia, umów o dzieło rozliczanie i sporządzanie rachunków do umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, rozliczanie urlopów, wynagrodzeń chorobowych, odpraw i ekwiwalentów, naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła oraz podawanie comiesięcznej informacji, sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego podatników oraz pracowników i zleceniobiorców, sporządzanie deklaracji rocznych podsumowujących PIT-4R, sporządzanie informacji dla pracowników, zleceniobiorców o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B, sporządzanie sprawozdań GUS.

Kontakt

* Wysyłając formularz akceptujesz regulamin
Wyślij
Mapa

Opinie 0
Brak opinii o placówce. Bądź pierwszym opiniującym.
Dodaj opinie
Polecany firmy
06-400 Ciechanów
Wojska Polskiego 1

Polecana Placówka
05-092 Łomianki
Jana Sebastiana Bacha 12

Polecana Placówka
05-600 Grójec
Maratońska 35/1

Polecana Placówka
05-261 Marki
ul. Legionowa 59 c

03-739 Warszawa
Brzeska 5 lok. 9/35A