Podatkowa księga przychodów i rozchodów

firmy-ksiegowe.plartykulyPodatkowa księga przychodów i rozchodów
Wraz z rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ustawodawca nakłada na osoby fizyczne szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy każdy przedsiębiorca powinien prowadzić księgę? W jaki sposób wygląda wzór księgi? Czy warto korzystać z programów do prowadzenia księgi? Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jakiekolwiek zagadnienia z zakresu księgowości są Ci obce przeczytaj poniższy artykuł. Obok odpowiedzi na postawione pytania znajdziesz w nim wiele przydatnych informacji, które pomogą Ci rozpocząć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zanim to jednak nastąpi warto jest dowiedzieć się, w jaki sposób definiowana jest księga podatkowa.

Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów są jedną z form prowadzenia rachunkowości przewidzianymi przez ustawodawcę. Na ich podstawie przedsiębiorca nie tylko określa wysokość podatku dochodowego, jaki powinien trafić na rachunek właściwego organu skarbowego, lecz również może w prosty sposób zbadać rentowność swojego przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że sposób prowadzenia, definicje i możliwość prowadzenia książki przychodów i rozchodów określone zostały w dwóch aktach prawnych. Są nimi ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych z 1991 r. oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ustanowione prawo nakłada obowiązek prowadzenia księgi na następujące podmioty: osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, partnerskie oraz jawne należące do osób fizycznych jeżeli przychody netto nie przekroczyły 1,2 ml euro; armatorów, osób wykonujących pracę na podstawie umów agencyjnych bądź umowy zlecenia; osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej jeżeli zgłosiły chęć prowadzenia księgi. Należy zaznaczyć, że możliwość prowadzenia tej uproszczonej formy księgowości jest nie możliwa w przypadku wyboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Zgodnie z przepisami prawa podatnik może samodzielnie prowadzić pkpir. Nie oznacza to jednak, że nie może tego zadania zlecić biurowi rachunkowemu albo księgowej. Przedsiębiorca ma obowiązek założenia księgi w chwili rozpoczęcia prowadzenia działalności i powiadomienie o tym właściwego organu skarbowego. Obecnie to, jaka forma prowadzenia księgowości została wybrana i gdzie będzie przechowywana określane jest podczas wpisu do CEIDG. Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów. Wybierając program, który ułatwi nam prowadzenie księgi warto jest porównać wzór z obowiązującą formą. Budowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest bardzo prosta. W kolejnych kolumnach ujmowane są takie wartości jak dochód, koszty jego uzyskania, przychód ułożone w porządku chronologicznym. Pojawiają się również kolumny zwierające takie dane jak data, liczba porządkowa, dane kontrahentów, kosztu uboczne itp. Każda z kolumn jest odpowiednio nazwana, dlatego nie powinna sprawiać jakichkolwiek trudności. Bardzo istotą informację jest to, że podstawę opodatkowania oblicza się narastająco.