"Lex-Tax" Biuro Rachunkowe Kancelaria Doradcy Podatkowego

firmy-ksiegowe.plpodlaskieBiałystok"Lex-Tax" Biuro Rachunkowe Kancelaria Doradcy Podatkowego
  • Białystok 15-756
    Łagodna 5
    Podlaskie
  • 85 679 34 44
  • http://www.lex-tax.net

Strona Główna

►Doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej: pomoc w wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym, udzielanie informacji na temat czynności niezbędnych przy rejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej,

►Sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych (NIP-2, NIP-D, VAT-R, itd.), zgłaszanie w urzędach skarbowych wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności,

►Doradztwo w sprawach podatkowych:

● Obsługę podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług ( VAT ), prowadzenie ewidencji majątku trwałego (środków trwałych), sporządzanie i składanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji VAT-7, przygotowywanie druków przelewów, sporządzanie sprawozdań finansowych.

● Obsługa podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy: prowadzenie ewidencji przychodów opodatkowanych tzw. ryczałtem, prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług ( VAT ), sporządzanie i składanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji VAT-7, przygotowywanie druków przelewów lub przekazów gotówkowych. Sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego (PIT)

►Cła i procedury celne

►Obsługa ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących: sporządzanie i składanie w formie elektronicznej deklaracji zgłoszeniowych ZUS (ZFA, ZUA, ZIPA, itp.) przygotowanie i składanie deklaracji rozliczeniowych (DRA), sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS. Prowadzenie spraw pracowniczych: przygotowanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników w ZUS (ZUA, ZWUA, itp.) sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, itp. sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8C oraz do ZUS: DRA, RCA, RSA, RZA i ewentualnych deklaracji rocznych, sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy, doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych ze sprawami pracowniczymi.

►Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem kontrolnym w sprawach podatkowych i ubezpieczeń społecznych: sporządzanie wyjaśnień i analiza dowodów przekazywanych do organów kontrolnych, sporządzanie odwołań od decyzji organów skarbowych i ZUS oraz zażaleń na postanowienia tych organów, przygotowywanie skarg do WSA na decyzje organów odwoławczych, reprezentacja podatnika lub płatnika przed organami skarbowymi lub ZUS oraz sądem administracyjnym.

►Doradztwo przy wyborze źródeł finansowania zakupu środków trwałych: samochodów, sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń, programowania, itp.

Co nas wyróżnia? 

Pełen zakres usług 

Zadowolenie klientów

Profesjonalizm

Doświadczenie

Kontakt
Wyślij
Opinie 0
    W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
biuro rachunkowe białystok, doradztwo podatkowe białystok, lex-tax białystok, księgowość białystok, rachunkowość białystok, vat, pit, zus
Serwis biur rachunkowych