MultiRach Biuro Rachunkowe mgr Katarzyna Łukaszewska - Biegły Sądowy

firmy-ksiegowe.plmazowieckieCiechanówMultiRach Biuro Rachunkowe mgr Katarzyna Łukaszewska - Biegły Sądowy
  • Ciechanów 06-400
    Wojska Polskiego 1
    Mazowieckie
  • 512-720-019
  • www.multirach.com

Strona Główna

MultiRach Biuro Rachunkowe
Oferuje:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości ,
• opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości,
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
• sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
• wyprowadzanie zaległości, kontrola dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej oraz sporządzanie korekt,
• obsługę księgowo-kadrową rolników,
• audyt i kontrolę wewnętrzną,
Prowadzenia spraw kadrowych:
• prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę,umowy zlecenia i o dzieło/,
• kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
• zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
• rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
• naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
• rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
• prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS ( w formie elektronicznej ),
• reprezentowanie klienta w ZUS,
Oraz:
• sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników ( w formie elektronicznej ),
• sporządzanie miesięcznych,kwartalnych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
• pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
• reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
• świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
• przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,
• kontakty z urzędami państwowymi,
• rozliczanie vat-u od materiałów budowlanych ( VZM1),

Kontakt
Wyślij
Opinie 0
    W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
biuro rachunkowe ciechanów, ksiegowość , księgowa , biuro rachunkowe, ryczałt, Vat, kadry, pełna księgowość
Serwis biur rachunkowych